CÁC GÓI CƯỚC 3G/4G DÀNH CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL

UMAX300

 • UMAX300
 • 30GBtốc độ cao
 • 300.000đ/30 ngày
Chi Tiết

MIMAX200

 • MIMAX200
 • 15GBtốc độ cao
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết

MIMAX125

 • MIMAX125
 • 8GBtốc độ cao
 • 125.000đ/30 ngày
Chi Tiết

MIMAX90

 • MIMAX90
 • 5GBtốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

MIMAX70

 • MIMAX70
 • 3GBtốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết

MIMAX450

 • MIMAX450
 • 30GBtốc độ cao
 • 450.000đ/6 tháng
Chi Tiết

XL90

 • XL90
 • 30GBtốc độ cao
 • 450.000đ/6 tháng
Chi Tiết

ECOD50

 • ECOD50
 • 3GBtốc độ cao/ Không vượt gói
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
CÁC GÓI CƯỚC 3G/4G DÀNH CHO SIM DCOM VIETTEL

Sim Dcom chỉ có chức năng vào mạng, không nghe, gọi, nhắn tin

D900

 • D900
 • 84GBtốc độ cao
 • 900.000đ/12 tháng
Chi Tiết

D500

 • D500
 • 48GBtốc độ cao
 • 500.000đ/12 tháng
Chi Tiết

D300K

 • D300K
 • 45GBtốc độ cao
 • 300.000đ/6 tháng
Chi Tiết

D200

 • D200
 • 20GBtốc độ cao
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết

D120

 • D120
 • 12GBtốc độ cao
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết

D90

 • D90
 • 10GBtốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

D70

 • D70
 • 7GBtốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết

D50

 • D50
 • 3,5GBtốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
CÁC GÓI CƯỚC MUA THÊM LƯU LƯỢNG DATA

TOMD30

 • TOMD30
 • 1GBtốc độ cao
 • 30.000đ/Không giới hạn ngày sử dụng
Chi Tiết
CÁC GÓI CƯỚC COMBO DÀNH CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL

ST90

 • ST90
 • 2GB / Ngày
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

HI90

 • HI90
 • 100P Nội Mạng + 100P NM +3GB + 30 SMS / Tháng
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

F90

 • F90
 • 250P Nội Mạng + 25P NM +5GB + 250 SMS / Tháng
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

3F90

 • 3F90
 • 250P Nội Mạng + 25P NM +5GB + 250 SMS / Tháng
 • 270.000đ/90 ngày
Chi Tiết

6F90

 • 6F90
 • 250P Nội Mạng + 25P NM +5GB + 250 SMS
 • 540.000đ/6 tháng
Chi Tiết

12F90

 • 12F90
 • 20P Ngoại Mạng +500P Nội Mạng +5GB +250SMS /Tháng
 • 1.080.000 đ/30 ngày
Chi Tiết

V90

 • V90
 • Miễn Phí 20P Nội Mạng + 50P NM + 60GB
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết

B150K

 • B150K
 • 500p + 500SMS + 1,5GBtốc độ cao
 • 150.000đ/30 ngày
Chi Tiết

B100K

 • B100K
 • 500p + 600MB tốc độ cao
 • 100.000đ/30 ngày
Chi Tiết

T80K

 • T80K
 • 500p + 500SMS tốc độ cao
 • 80.000đ/30 ngày
Chi Tiết

T70K

 • T70K
 • 500p + 150SMS tốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết

T50K

 • T50K
 • 200p + 100SMS tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết